Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Despre proiect

   În perioada  2014 – 2015, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Hunedoara, în calitate de Beneficiar și Partener Lider, a implementat proiectul cu titlul: „OBSERVATORUL PIEŢEI MUNCII  (OPM)”, la nivelul regiunilor Vest și Centru, în parteneriat cu Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din județele: Alba, Arad, Brașov, Caraș-Severin, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu, Timiș precum și cu Asociația L&C Consulting Hunedoara și Camera de Comerț și Industrie Hunedoara.

   Observatorul Pieței Muncii (OPM) este un instrument de tip platformă electronică online, aliniat la noile cerințe ale pieței muncii. Platforma oferă posibilitatea de analize ale pieței muncii și corelează informațiile de pe piața muncii în scopul furnizării unor răspunsuri la solicitările atât ale celor ce caută un loc de muncă cât și ale angajatorilor, prin stabilirea în baza analizelor, rapoartelor și progrnozelor efectuate de Observator, de soluții viabile legate de nevoile reale de formare profesională.

OPM – proiect pilot la nivelul pieței muncii din România, implementează metode noi de diagnoză a pieței muncii și generează instrumente adecvate de monitorizare și evaluare pentru măsurarea impactului net al măsurilor active de ocupare.

Pe termen lung Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă din regiunile de referință ale proiectului, vor putea realiza o implementare adecvată a programelor de ocupare, își vor imbunătăți capacitatea de a realiza studii, analize și prognoze pe piața muncii, necesare în procesul de elaborare a strategiilor și politicilor de ocupare, cât și pentru implementarea acestora.

   Observatorul Pieței Muncii (OPM) furnizează fundamentul metodologic pentru sprijinirea a 10 Servicii Publice de Ocupare (partenerii proiectului) în elaborarea planurilor de dezvoltare proprii, adaptate particularităților pieței muncii și profilului regiunii în care sunt situate.

   Portalul OPM reprezintă un punct unic de acces la sursele de informații, aplicații, baze de date, servicii și este realizat pe o platformă flexibilă și scalabilă capabilă să asigure un grad înalt de standardizare și reutilizare a resurselor și serviciilor, furnizează permanent conținut și informații noi, acces rapid la aplicații.

Portalul OPM generează 3 (trei) tipuri de analize:

  • Analiza sistemului de formare profesională,
  • Analizarea populaţiei active
  • Analiza calificărilor

Datele sunt colectate din următoarele surse:

  • Baza de date Revisal – I.G.M./I.T.M. din cele 10 județe participante(pentru prelucrări statistice referitoare la codul COR, an naștere, sex, localitate, etc. ale angajatilor)
  • Baza de date A.N.O.F.M/A.J.O.F.M. din cele 10 județe participante
  • Baza de date M.E.N.
  • Baza de date A.N.C.
  • Inspectorate Școlare Județene
  • Licee Tehnologice din cele 10 județe participante
  • Instituții de învățământ superior