Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Grup țintă

  • Instituții ale Serviciului Public de Ocupare: 10 SPO (4 SPO – Regiunea Centru; 6 SPO – Regiunea Vest); Sunt cuprinse toate județele din cele două regiuni, pentru a genera un efect unitar, durabil și cu rezultate vizibile;
  • Personal propriu al SPO: 100 persoane, angajați proprii ai celor 10 SPO, din următoarele servicii: Informare și consiliere și orientare profesională; Managementul pieței muncii; Formare profesională continuă; dar și  nivelul superior al conducerii SPO.