Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Obiective

Obiectivul principal

  • dezvoltarea capacității SPO de monitorizare, analiză, anticipare și prognoză a schimbărilor de pe piața muncii, în scopul adaptării sistemului de furnizare a serviciilor de formare profesională la tendințele de evoluție a cererii de forță de muncă – la nivel inter-regional.

SPO va beneficia pe termen lung de:

  • reducerea timpului de răspuns la solicitarile pieței muncii pentru pregătirea forței de muncă necesară unui anumit sector economic sau a unei arii geografice;
  • transferul rapid de informații și stocarea lor în format electronic, pentru a fi la dispoziția creării de noi rapoarte;
  • proiectul contribuie la îmbunătățirea capacității SPO de anticipare a schimbărilor de pe piața muncii, ceea ce permite dezvoltarea strategiilor de formare profesională cu valabilitate pe termen mediu și  lung, astfel încât furnizorii de formare profesională inițială și continuă, publici și privați, să-și adapteze oferta educațională pentru a crește șansele de integrare și reintegrare pe piața muncii pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă.

 

Obiective specifice

  • Furnizarea unui sistem operațional de analiză, sinteză și prognoză a evoluției pieței muncii în scopul creșterii capacității de anticipare a nevoilor de formare profesională:
    • Realizarea unui sistem inter-instituțional pentru furnizarea de date privind piața muncii și evolutia ocupațiilor, care să cuprindă toți actorii implicați în formarea inițială și continuă (învățământ liceal, școli de arte și meserii, învățământ universitar, furnizori acreditați de formare profesională) pe de o parte și instituțiile care monitorizează piața muncii pe de altă parte (ITM, AJOFM, Evidența Populației etc);
    • Realizarea unei platforme informatice de gestiune a datelor și a unor instrumente de interogare și emitere de rapoarte, privind evoluția pieței muncii. Parteneriatul interinstituțional se va concretiza într-un „pact de colaborare pentru anticiparea schimbărilor de pe piața muncii”.
  • Monitorizarea și evaluarea sistemului public și privat de formare profesională, pentru evidențiera impactul net al măsurilor active de ocupare, în corelare cu cererea și oferta de forța de muncă existentă.